Przejdź do treści

Polityka sprzedaży

Polityka sprzedaży firmy Maxi Light Trading

POLITYKA SPRZEDAŻY

Polityka sprzedaży firmy  Maxi Light Trading Małgorzata Łukaszewicz z siedzibą: ul. Grunwaldzka 332, 60-166 Poznań, woj. Wielkopolskie, Rzeczpospolita Polska NIP: PL6141522873, REGON: 362350165 zwaną dalej Maxi Light Trading.

 

Maxi Light Trading to marka z 17 letnim doświadczeniem na rynku. Produkujemy i dostarczamy oświetlenie do obiektów użyteczności publicznej.

A1.          PRZEDMIOTY OFERTY

 1. Przedmiotami oferty / transakcji są produkty oświetleniowe przedstawione na stronach www firmy Maxi Light Trading.
 2. Produkty znajdujące się w ofercie są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta lub importera w zakresie tzw. umów konsumenckich oraz umów niekonsumenckich.
 3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie firmy Maxi Light Trading wyrażone są w wartościach netto w złotych polskich i znajdują się w zakładce cennik na stronach www firmy Maxi Light Trading. Polityka cenowa partnerów firmy Maxi Light Trading stanowi ich wewnętrzną kwestię i nie jest zależna w żaden sposób od firmy Maxi Light Trading, niektórzy z naszych partnerów handlowych nie udostępniają swoich cenników lub udostępniają je w zakresie ograniczonym z ograniczonym dostępem.
 4. Ceny katalogowe są cenami od których udzielamy rabatów, polityka rabatowa firmy Maxi Light Trading pozostaje jej wewnętrzną kwestią.
 5. Ceny i dostępność pozycji oznaczonych jako “Promocja” obowiązują po potwierdzeniu ich przez Dział Handlowy firmy Maxi Light Trading.
 6. Dział Handlowy firmy Maxi Light Trading przedstawia każdorazowo w odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe propozycję zawierająca ceny oraz ilości opraw oświetleniowych.

 A2.          SYMULACJE OŚWIETLENIA

 1. Klient w konsultacji z Działem Projektowym firmy Maxi Light Trading, może  wskazać potrzebę przedstawienia oferty dostosowanej do określonych przez Klienta parametrów (na podstawie przesłanych wymiarów, rzutów, projektów, zdjęć lub innych wytycznych) wspartą wyliczeniami dokonanymi w przeznaczonym do tego celu oprogramowaniu.
 2. Klient każdorazowo zna przed wskazaniem potrzeby wykonania symulacji oświetlenia rząd wielkości ewentualnego zamówienia wyrażony w kwocie netto i brutto w złotych polskich.
 3. Klient zleca wykonanie symulacji oświetlenia na podstawie otrzymanej wcześniej wstępnej propozycji zawierającej określone ilości i ceny netto opraw oświetleniowych wraz z łączną wartością netto i brutto ewentualnego zlecenia. Odpłatność za wykonanie symulacji oświetlenia nie jest wymagana w wypadku złożenia w firmie Maxi Light Trading zamówienia i dokonania zakupu opraw oświetleniowych.
 4. W wypadku kiedy nie nastąpi złożenie zamówienia oraz sprzedaż wraz dokonaniem płatności na podstawie faktury VAT. Firma Maxi Light Trading zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta za wykonanie symulacji oświetlenia w formie opłaty zryczałtowanej: przy wartości oferty do kwoty dziesięciu tysięcy złotych netto jest to kwota pięciuset złotych netto plus podatek vat, w przedziale od dziesięciu tysięcy złotych  do pięćdziesięciu tysięcy złotych netto  jest to kwota tysiąca złotych netto plus podatek vat. Przy wykonaniu symulacji oświetlenia gdzie łączna wartość użytych opraw oświetleniowe przekracza  kwotę  pięćdziesięciu tysięcy złotych netto, Klient jest informowany o koszcie przygotowanej symulacji oświetlenia.
 5. Forma akceptacji powyższych warunków i kosztów za wykonanie symulacji oświetlenia, jest określona w postanowieniach końcowych.

               

 A3.          ZAMÓWIENIE

 1. Wycena zlecenia przedstawiona Klientowi po jego akceptacji jest podstawą do otwarcia zamówienia w firmie Maxi Light Trading.
 2. Zamówienie zawierające ilości, jednostkową cenę netto, parametry techniczne, kolorystykę, przewidywany termin realizacji oraz wartość końcową brutto, wartość przedpłaty, formę płatności zostaje przesłane do Klienta na wskazany przez niego adres email celem potwierdzenia zgodności i warunków. Forma akceptacji jest określona w postanowieniach końcowych.
 3. Zamówienie przedstawione Klientowi po jego akceptacji jest podstawą do wystawienia faktury (proformy lub VAT) wraz z określonymi wcześniej warunkami płatności i dostawy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

           

A4.          SPRZEDAŻ

 1. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
 2. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane samodzielnie lub w konsultacji z Działem Handlowym firmy Maxi Light Trading, tryb akceptacji Zamówienia jest określony w POSTANOWIENIACH KOŃCOWYCH.
 3. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma dokument fakturę (Proforma lub VAT), który zobowiązany jest opłacić zgodnie z terminem i sposobem wskazanym w dokumencie.
 4. Firma Maxi Light Trading  zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
 5. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.
 6. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.

           

A5.          PŁATNOŚĆ

 1. Preferujemy następujące formy płatności: przelewna konto firmy Maxi Light Trading  oraz płatność gotówką. Płatność może być dokonana jedynie na podstawie dokumentu (fakturę proforma, fakturę VAT) wystawionego przez firmę Maxi Light Trading.

           

A6.          DOSTAWA

 1. Dostawy produktów zamawianych w Maxi Light Trading realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach. Wysyłki prowadzone są z siedziby firmy lub wysyłane z magazynów zewnętrznych dostawców.
 2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia. Najczęściej zamówienia realizowane są od 7 do 21 dni od momentu złożenia zamówienia.
 3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 4. Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego chyba że firma Maxi Light Trading zobowiąże się do opłacenia dostawy. Przy zamówieniach na kwotę wyższą niż 2000 zł netto tj. kwotę brutto 2460 zł płatność za dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leży po stronie  firmy Maxi Light Trading, chyba że strony podejmą inne, odrębne ustalenia związane ze specyfiką sprzedaży i poziomu rabatów od cen katalogowych.
 5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z Działem Reklamacji firmy Maxi Light Trading pod nr tel. +48 505 873 454  lub drogą elektroniczną na adres office@maxilight.pl.. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się się z firmą Maxi Light Trading.

           

A7.          DOKUMENTY ZAKUPU

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 3. W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako “firma” na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

           

A8.          REKLAMACJE i GWARANCJE

 1. Wszystkie towary dostępne w ofercie objęte są gwarancją producenta lub importera, źródła światła nie podlegają reklamacji z wyjątkiem tych, które są objęte programami gwarancyjnymi odpowiednich producentów. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się telefonicznie lub mailowo z Maxi Light Trading  w celu: 
 • omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,
 • zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości,
 • zwrotu pieniędzy.
 1. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi Maxi Light Trading, należy ją odesłać za pośrednictwem wskazanej firmy.

A9.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przy współpracy między firmą Maxi Light Trading a innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą przesłanie emaila zawierającego pełne dane w tym NIP firmy w odpowiedzi na wystosowaną przez firmę Maxi Light Trading prośbę (z reguły w formie korespondencji elektronicznej zawierającej odpowiedni link do strony z dokumentem określonym jako POLITYKA SPRZEDAZY) jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z Polityką Sprzedaży i w pełni akceptuje warunki.
 2. Poprzez akceptację Zamówienia rozumiemy przyjęcie wiadomości email o tytule: Potwierdzenie zamówienia zawierającej dane i parametry wskazane w punkcie A3./2, wysłanej z konta poczty elektronicznej office@maxilight.pl.
 3. Firma Maxi Light Trading zastrzega, że wszelkie przygotowane i udostępniane przez nią symulacje oświetlenia są poglądowe i nie mogą być podstawą jakikolwiek roszczeń wobec Maxi Light Trading.
 4. Dołożyliśmy starań, by udostępniane informacje były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy i zdjęcia zamieszczone na stronach internetowych (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
 5. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma Maxi Light Trading nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.
 6. Rękojmia i gwarancja do sprzedaży zawieranej między firmą Maxi Light Trading a innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą jest ujęta w Kodeksie cywilnym (K.c.), odnoszącym się w tej materii do tzw. umowy niekonsumenckiej.
 7. Rękojmia i gwarancja do sprzedaży zawieranej między firmą Maxi Light Trading a konsumentem jest ujęta w Kodeksie cywilnym (K.c.),w sposób szczegółowy reguluje instytucję rękojmi i gwarancji udzielanych konsumentom w zakresie tzw. umów konsumenckich.
 8. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta lub importera danego towaru.

Poznań, dnia 01 września 2015 roku.

8